• Träffar för utbildning i fellponnyns rastandard och temperament.
  • Ha styrelsemöten sex gånger per år via internet.
  • Ge fortlöpande information på FB sidan Svenska Fellponnyföreningen till alla medlemmar och intresserade av rasen.
  • Skicka informationsbrev via nätet.
  • Ordna aktivitetsträffar med fellponnyn i centrum.

Verksamhetsplan


Vision


  • Vi vill att flera skall ha möjlighet att lära sig mer om rasen.
  • Vi vill att flera skall ha möjlighet till kontakt med rasen genom utställning och tävling.
  • Vi vill ordna utställningar och sammankomster för medlemmarna.
  • Vi vill ha en bra sammanhållning i föreningen.
  • Vi värnar om sammarbete med The Fellpony Society.
  • Vi strävar efter en ökad population av ponnyerna i Sverige då rasen fortfarande ligger på en låg nivå av individer över hela världen.


Svenska Fellponnyföreningens stadgar

GDPR Fellponny föreningen


Målet är att Fellponnyn som ras ska växa sig starkare i Sverige.


Sen föreningen startades 2015 har antalet hästar ökat, vilken vi i föreningen tycker är fantastiskt så klart.

Vi är också glada för att flera valt att bli medlemmar de senaste åren, vilket ökar föreningens möjligheter att fortsätta utvecklas.