Att tänka på när man avlar på sin fellponny


Tidigare, innan Brexit hanterade FPS alla pass och andra saker om fellponnyn. Nu har Svenska fellponnyföreningen fått köpa tjänsten av Svenska hästavelsförbundet att vara vår avelsorganisation genom årlig avgift. Dom sköter bland annat pass,tilläggsregistreringar, svensk stambok.

Nedan är en del att tänka på vid avel, import registrering med mera. 

 

Hingsten: ska ha sin licens från FPS i England, eller vara godkänd i Holland, vara tilläggsregistrerad i Sverige (SH), är han född 2022 och framåt i Sverige, ska han ha ett svenskt pass med raskod, och i stället vara tilläggsregistrerad i FPS i England. Detta gäller för fell födda i övriga Europa  , förutom England och Holland, men deras pass ska vara utfärdade i födelselandet. ( T.e.x. nån köper en 1-årig hingst i Danmark, den har då ett Danskt pass, tilläggsregistreras här i Sverige. Vill man då söka licens från FPS när han är 2 år, måste han först vara tilläggsregistrerad där.

 

Dom rosa delarna i Serviceboken hingsten får från FPS skickas till dom vid årets slut, den vita till stoägaren. Detta är för att FPS ska veta om avkommor till godkända hingstar, ej något krav för att göra passet i Sverige.

 

Hingstägaren ska även ha köpt betäckningrapport från SH (elektroniskt styckvis, eller pappersrapporter i 10 pack för en hingst). Detta ska göras före betäckning. För att köpa betäckningsrapporter från SH, ska hingstens DNA profil vara fastställd. Dessa rapporter är underlag för fölets pass, och ska vara insända till SH 30/9 betäckningsåret.

 

Stoet som ska betäckas: Ska ha pass från FPS England, Holland eller framöver Svenskt pass med raskod. Utländska pass, då ska stoet vara tilläggsregistrerad i Sverige.

Det är viktigt att den som äger stoet vid betäckning ,står som ägare i pass eller tilläggsregistrering då.

Som stoägare ska du rapportera resultatet av betäckningen. Rapporteringen ska ske till hingsthållaren och till avelsorganisationen. Det är viktigt att alla resultat rapporteras, även om inget levande föl har fötts, för att statistik gällande fertiliteten inom rasen och för individer ska kunna beräknas.

Rapportering till hingsthållaren

Börja med att meddela hingsthållaren resultatet av betäckningen så att denne kan skicka blanketten/talongen "Resultat av betäckning" till dig, om du inte fick denna när du hämtade stoet. På blanketten/talongen "Resultat av betäckning" finns de uppgifter du behöver för att kunna rapportera till avelsorganisationen. Rapporteringen till hingsthållaren kan ske muntligt eller skriftligt. När du meddelat hingsthållaren att ett föl fötts ska denne även skicka registreringsunderlaget (betäckningsrapporten) till dig.

Rapportering till avelsorganisationen =SH

Du rapporterar enklast till avelsorganisationen via webben.

De uppgifter du behöver ha tillgång till vid rapportering via webben är betäckningsrapportens serienummer till exempel L12345 eller W54321 samt lösenordet. Bägge dessa uppgifter finns på talongen eller blanketten "Resultat av betäckning" som du får från hingsthållaren. Länk till rapporteringstjänsten finns på SH:s sida under avel.

 

Registrera fölet och få pass utfärdat, detta behöver du skicka in till SH:

Ansökningsblankett i original

Betäckningsrapport i original

Signalementsbeskrivning i original, enbart av SH godkända ID-kontrollanter är behöriga att göra denna.

Chipmärkningsrapport i original, inklusive förslutet kuvert med tagel samt eventuella lösa streckkoder.

Uppfödar- och ägaruppgifter se nedan

(Åldersintyg enligt tänder om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid sidan av modern under födelseåret. Detta intyg ska vara utfärdat av legitimerad veterinär.)

Uppfödar- och ägaruppgifter

Om du som ansöker om hästpasset är registrerad ägare till hästens mor i SHs hästdatabas blir du per automatik uppfödare och ägare. Därför är det viktigt att eventuellt ägarbyte på stoet är gjort innan fölet föds. I de fall det finns ett fodervärdsavtal – eller liknande avtal – måste du skicka med en kopia av avtalet. Ett sådant avtal ska vara daterat och underskrivet av stoägaren och det ska tydligt framgå vilken person som har uppfödar- och äganderätten till fölet.

Härstamningskontroll med DNA

Om fölet inte är signalementsbeskrivet och chipmärkt vid sidan av modern under sitt födelseår, eller om betäckningen inte är korrekt rapporterad krävs härstamningskontroll med DNA. Denna kontroll ska vara gjord mot far och mor.
Inkommer ansökan efter 31/12 året fölet är fött ska härstamningsverifiering mot far och mor göras.

Priser

Ansökan med korrekt betäckningsrapport inkommen under hästens födelseår: 1185 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

Övriga ansökningar: 1535 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

I passpriset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska Fellponnyföreningen tecknat med SH. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internet anmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.


Tilläggsregistrering av importerad fellponny hos SH

  • Ansökningsblankett i original
  • Pass i original Tänk på att skicka passet i ett rekommenderat brev
  • Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar när handlingarna är oss tillhanda och ska vara gjord i Sverige. Av SH godkända ID-kontrollanter eller veterinärer är behöriga att göra denna kontroll.
  • Ägande se nedan

Hur du styrker vem som äger hästen

Du kan styrka att du äger hästen genom något av nedanstående alternativ:

  • Du som ansöker står som ägare i passet alternativt på ett separat ägarintyg. Ägaruppgiften ska vara verifierad av en utländsk avelsorganisation.
  • Kopia på köpekontraktet/köpekvittot. På kontraktet/kvittot ska det finnas uppgift om säljare, köpare, hästens namn och försäljningsdag (köpesumman kan strykas).
  • Alternativt ägarintyg om köpekontrakt saknas

Om flera personer ska vara registrerade ägare behöver en företrädare anges.

Pris

1185 kr. Postens portoavgifter tillkommer

 

Delar av dessa upplysningar är hämtade från Svenska Hästavelsförbundets hemsida, under avel, där kan man läsa mer och hitta länkar.