It has often been said,

"You cannot put a Fell to the wrong job!"


Klicka för information

Bhehave och Cleo, foto

Krister Olander

Månadens Fellponny

April Stommengardens Prince Halo

Fellponnyn har nu en egen raskod och går att registera på SH.

Propositioner för Svenska fellponnyföreningens riksutställning 2024

Lördag den 14 sept

Svenska fellponnyföreningens riksutställning 2024Välkommen på fellponnyutställning lördag den 14/9 i Hemsjö
Har du en fell, passa på och få den bedömd av två engelska meriterade domare. Välkommen även utan häst för att lära mer om rasen.
Sista anmälan 16/8
Mvh styrelsen

Allmänna bestämmelser och utförande för engelska
ridklasser