Svenska Fellponnyföreningen


Målet är att Fellponnyn som ras ska växa sig starkare i Sverige. Sen föreningen startades 2015 har rasen ökat med 200% i sverige vilken vi i föreningen tycker är fantastiskt så klart. Vi är också glada att hälsa flera medlemmar välkomna till våran förening senaste åren.


Vision Svenska Fellponny föreningenVi vill att flera skall ha möjlighet att lära sig mer om rasen.
Vi vill att flera skall ha möjlighet till kontakt med rasen genom utställning och tävling.
Vi vill ordna utställningar och sammankomster för medlemmarna.Vi vill ha en bra sammanhållning i föreningen.
Vi värnar om sammarbete med The Fellpony society.Vi strävar efter en ökad population av ponnyerna i Sverige då rasen fortfarande ligger på en låg nivå av individer över hela världen.VerksamhetsplanTräffar för utbildning i fellponnyns rastandard och temperament.Ha styrelsemöten sex gånger per år via internet.
Ge fortlöpande information på FB sidan Svenska Fellponnyföreningen till alla medlemmar och intresserade av rasen.
Skicka informations brev via nätet.
Ordna aktivitets träff med fellponnyn i centrum.


Svenska Fellponnyföreningens stadgar

GDPR Fellponny föreningen

Foto: Louise Flatow