Svenska Fellponny föreningen

Föreningen startades år 2015

Målet är att Fellponnyn som ras ska växa sig starkare i Sverige. Sen föreningen startades upp har rasen ökat med 200% i sverige vilken vi i föreningen tycker är fantastiskt så klart. Vi är också glada att hälsa flera medlemmar välkomna till våran förening senaste åren.

Vision

Svenska 

Fellponny

Föreningen

Vi vill att flera ska ha möjlighet att lära sig mer om rasen.

 Vi vill att flera ska ha möjlighet till kontakt med rasen genom utställning och tävling.

 Vi vill ordna utställning och sammankomster för medlemmarna

 Vi vill ha en bra sammanhållning i föreningen

 Vi värnar om ett bra samarbete med The fellpony society

 Vi strävar för en ökat population av ponnyerna i Sverige då rasen fortfarande ligger på en låg nivå av individer över hela värden

Verksamhets plan

Svenska Fellponnyföreningen

 Träffar för utbildning i fellponnyns rastandard och temperament

 Ha styrelsemöten 6 ggr per år via internet

 Ge fortlöpande information på FB sidan Fellponny Sverige till alla medlemmar och          intresserade av rasen.

 Skicka informations brev via nätet

 Ordna en aktivitets träff med fellponnyn i centrum

Stadgar Sveriges Fellponnyförening

Nyhet

4. Maj, 2021

Årmötet 2022 blir i Alingsås den 19 Februari 2022

22. Feb, 2015

Dela den här sidan